Kontaktinformation
Välkommen att kontakta oss för mer information.

E-Mail: info@ambergh.com
Telefon: 070-886 40 48

Goda skäl att välja AMBergh Education
• Lång erfarenhet
• Gedigna kunskaper
• Flexibla kundanpassade lösningar
• Personlig service
puffbottom

Allmän information


Kurser
Du kan studera ryska valfritt antal veckor och väljer själv form och tidpunkt. All undervisning omfattar konversation, läsning och skrivning. Har du speciella önskemål föreslår vi gärna den utbildning som passar just dig bäst. Efter avslutad utbildning erhålls ett intyg. Om så önskas erbjuds också test och internationellt erkända diplom.
Generella kurser innefattar normalt undervisning i grupper om 2-12 personer, 20 lektioner i veckan. Dessa kurser erbjuds på alla nivåer med början i stort sett varje vecka på flera orter.
Individuell undervisning erbjuds vid valfri tidpunkt året om. Du bestämmer själv dina studier och planerar den form och omfattning du vill ha. Det går utmärkt att studera intensivt inom ett eller flera specialämnen, såsom exempelvis ekonomi, juridik, konversation eller massmedia.

Undervisning
All undervisning ges av behöriga universitetslärare.
En lektion motsvarar normalt 45 minuter. Undervisning ges i regel inte på lördag/söndag och på nationella helgdagar. Lektioner som utgår till följd av nationella helgdagar ersätts inte senare. Kurslitteratur lånas generellt och kan oftast köpas till låga priser. Lexikon bör du ta med själv.

Boende mm.
Boende erbjuds i studenthem, familj, egen lägenhet, hostel eller hotell. Mer information om boendet på resp. ort framgår av vår hemsida. Boendet reserveras av respektive institut från söndag före kursstart till lördag förmiddag efter kursens slut. Studenter som önskar längre boende måste meddela oss. Extra nätter före och efter kursen kan i regel ordnas mot extra avgift. Transferservice ingår. Denna service erbjuds på lördagar och söndagar mellan kl 9.00 och 21.00. Om du kommer under andra tider kan hämtning oftast arrangeras mot en extra avgift.

Priser, kurspaket
Kurspaket inkluderar undervisning, inbjudan som underlag för visum. I många fall ingår också boende, utflykter och aktiviteter under studietiden.
Kursavgiften inkluderar inte måltider, biljetter, försäkring, eventuella visumavgifter och internationella språkexamina.

Aktuella priser finns på våra officiella hemsidor och kan fås på begäran. Priset är bindande om inget annat överenskommes, när anmälningsavgiften betalts. Reservation gäller för eventuella prisändringar utanför AMBerghs kontroll. Därmed avses valutakursändringar över 5%, skattehöjningar och andra oförutsedda avgifter som ligger utanför AMBerghs kontroll. Uppdatering av priser sker löpande. För grupper ges rabatt.

Anmälan och betalningsvillkor
Anmälan, som är bindande, skall göras skriftligt på en nedladdad anmälningsblankett eller direkt på anmälningssidan på Internet. E-posta, faxa eller posta anmälan till oss inkl. kopia på passet.
När vi fått anmälan skickar vi en bekräftelse samt betalningsinformation. Kursen ska vara betald i sin helhet senast 30 dagar före kursstart. Om du anmäler dig mindre än 30 dagar före kursstart måste betalning ske med kort alt e-postas eller faxas kvitto på betalningen till kontoret senast tre dagar efter anmälan.
Studier i Ryssland förutsätter visum. Om du saknar visum och anmäler dig till en kurs i Ryssland mindre än 60 dagar, men mer än 30 dagar före kursstart måste du betala med kort eller faxa bevis på betalning av anmälningsavgift och ev avbeställningsskydd till kontoret senast tre dagar efter anmälan. Dessutom tillkommer då en avgift för visumunderlag. Du måste då dessutom ha kontrollerat med oss att ett dylikt förfarande är möjligt.
För senare anmälan än 60 dagar före kursstart garanterar vi inte att du får inbjudan för visum i tid.
För bästa planering av studier och boende - kontakta oss i så god tid som möjligt. Speciellt under sommarhalvåret är det viktigt att vara ute i god tid för att få plats. Registrering av anmälan och reservering av studieplats och boende förutsätter betalning av anmälningsavgiften. Anmälan skall vara utförlig för att du skall kunna få anpassad undervisning under den tid som anges i anmälan.
Utebliven betalning av slutfaktura leder till avbokning.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd är frivilligt och måste betalas i anslutning till anmälan för att gälla.
Betalt avbeställningsskydd behövs för återbetalning avseende alla slag av avbeställning. Se vidare information nedan.

Sen ankomst och frånvaro
Du mister dessa lektioner. Ingen återbetalning utgår för detta.

Kursnivå
Vid ankomst gör alla studenter en språktest. Om en generell grupp innefattar färre än tre studenter på samma nivå förbehåller sig AMBergh rätt att erbjuda individuell undervisning till ett reducerat antal timmar per vecka.

Information före avresa
Efter fullgjord betalning erhålls:
- bekräftelse på anmälan
- kopia på inbjudan (för den som behöver; se ovan)
- information om tid och plats för första lektionen
- information om boende och möte
Originalinbjudan skickas mot betalning av distributionskostnad.

Visum
Efter betalning erhåller du en inbjudan till Ryssland, vilken är underlag för din visumansökan. Visum är obligatoriskt till Ryssland och i vissa fall till Ukraina. Du måste i din anmälan till oss uppge vid vilket konsulat du tänker ansöka om visum.

Resa
Du ordnar själv din resa. Vi bistår gärna med råd och kan också hänvisa till speciella resebyråer med erfarenhet av resor till Ryssland, Ukraina och Lettland.

Försäkring
Sjuk- och olycksfallsförsäkring är obligatorisk. Vi förutsätter att du har en giltig försäkring som täcker Ryssland/Ukraina för den aktuella perioden. Det är mycket viktigt att du tar med försäkringsintyget till studieorten.

Åldersgräns
Från 18 år och uppåt, 16 år med målsmans godkännande.

Förlängning, avbeställning/ombokning
Om du, under din studietid, vill förlänga densamma, ber vi dig kontakta AMBergh
Alla avbokningar måste göras skriftligen till AMBergh.
Anmälningsavgift och avbeställningsskydd återbetalas ej. Avbeställningsskydd måste betalas i anslutning till anmälan.
Avbeställningsskyddet behövs för återbetalning av hela eller delar av kurspaketet.
Vid mer än 30 dag kvar till kursstart återbetalas hela kursavgiften utom anmälningsavgift och avbeställningsskydd.
Vid avbokning mindre än 30 dagar innan kursstart, dock innan kursstart återbetalas 30 % av kursavgiften.
Efter påbörjad kurs accepteras avbeställning endast på grund av akut sjukdom eller olycksfall som drabbar den anmälde eller närstående. Läkarintyg krävs. Du erhåller återbetalning av 50% av kursavgiften för återstående undervisningsveckor.
Vid ombokning av kurs till annan period debiteras ny anmälningsavgift samt ev. tillkommande kurskostnader till följd av prisskillnader. Detta gäller ombokningar inom ett år från det tidigare anmälda startdatumet.

Regler och förordningar
Kursdeltagare måste följa de regler och förordningar som gäller på resp. ort och utbildningsställe samt de lagar som gäller i landet.

Vaccination
Vi rekommenderar att du kontaktar läkare och skaffar lämpligt vaccineringsskydd.

Diplom
De studenter som genomfört och avslutat en kurs med minst 80% närvaro erhåller ett kursdiplom efter avslutad kurs.

Helgdagar
Inga lektioner ges på lördag/söndag och officiella helgdagar om inget annat meddelas. Lektioner som utgår till följd av helgdagar ersätts inte.

Reklamation
Ev. klagomål skall alltid framföras till personalen på studieorten. Om rättelse ej erhålles på plats skall skriftligt klagomål framföras senast 30 dagar efter kursens avslut.

Ansvar
AMBergh Education fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenär till följd av katastrof, strejk eller annan händelse av force majeure-karaktär. AMBergh Education fritar sig helt ansvar för eventuella merkostnader utöver avtalade tjänster såsom t ex resekostnader samt kostnader till följd av beslut av ryska myndigheter.
AMBergh Education ansvarar ej för skador eller förlust av ägodelar eller personer som uppkommer på grund av resenärens försummelse. AMBergh Education reserverar sig för ev. tryckfel.
Visa/Mastercard
AMBergh Education, Strandbergsgatan 61, SE-112 51 Stockholm, Sweden     Phone: +46 70 886 40 48     E-mail: info@ambergh.com
Lär dig ryska i Moskva Lär dig ryska i S:t Petersburg Lär dig ryska i Nizjnij Novgorod Lär dig ryska i Petrozavodsk Lär dig ryska i Vladivostok Lär dig ryska i Novosibirsk Lär dig ryska i Kazan Lär dig ryska i Irkutsk Lär dig ryska i Kiev Lär dig ryska i Odessa Lär dig ryska i Simferopol Lär dig ryska i Jalta Lär dig ryska i Riga Lär dig ryska i Moskva Lär dig ryska i S:t Petersburg Lär dig ryska i Nizjnij Novgorod Lär dig ryska i Petrozavodsk Lär dig ryska i Vladivostok Lär dig ryska i Novosibirsk Lär dig ryska i Kazan Lär dig ryska i Irkutsk Lär dig ryska i Kiev Lär dig ryska i Odessa Lär dig ryska i Simferopol Lär dig ryska i Jalta Lär dig ryska i Riga