Kontaktinformation
Välkommen att kontakta oss för mer information.

E-Mail: info@ambergh.com
Telefon: 070-252 93 50

Goda skäl att välja AMBergh Education
• Lång erfarenhet
• Gedigna kunskaper
• Flexibla kundanpassade lösningar
• Personlig service
puffbottom

Kina


Kina har en gammal civilisation and en lång och rik historia. Kompassen, krutet, pappersframställning och tryckkonsten utvecklades i Kina och har sedan haft enorm betydelse i världens utveckling. Den kinesiska muren, de stora kanalerna och andra stora kinesiska utvecklings- och byggnadsprojekt betraktas som enastående ingenjörskonst i världen.

I århundraden framstod Kina som världens ledande civilisation. Under 1800- och 1900-talen genomgick dock landet betydande omvälvningar, krig och ockupation. Efter andra världskriget tog kommunisterna under Mao Zedong makten och införde stark kontroll över såväl yttrandefrihet som ekonomi.
Efter 1978 har Maos efterträdare successivt fokuserat på marknadsekonomi och utveckling. För flertalet av landets innevånare har detta inneburit en kraftigt ökad levnadsstandard och den individuella friheten har ökat.

Kina är världens tredje största land till ytan. Det har världens största antal innevånare med sina drygt 1,2 miljarder människor.

Kina innefattar stora städer, öknar, berg och floder. Speciellt västra Kina är bergigt och Kina innefattar stora delar av Himalaya, Tian och Pamirbergen.


Spara som bokmärke!
Visa/Mastercard
AMBergh Education, Strandbergsgatan 61, SE-112 51 Stockholm, Sweden     Phone: +46 70 252 93 50     E-mail: info@ambergh.com