Kontaktinformation
Välkommen att kontakta oss för mer information.

E-Mail: info@ambergh.com
Telefon: 070-886 40 48

Goda skäl att välja AMBergh Education
• Lång erfarenhet
• Gedigna kunskaper
• Flexibla kundanpassade lösningar
• Personlig service
puffbottom

Allmänna villkor


Anmälan och betalning
Undervisning, kursnivå, diplom
Boende och transfer
Priser, kurspaket, avbeställningsskydd, visum
Information före avresa
Försäkring, vaccination
Förlängning, avbeställning/ombokning
Regler, förordningar
Ansvar

Anmälan och betalning
Registrering av anmälan, reservering av studieplats och boende förutsätter betald anmälningsavgift. Anmälan skall vara utförlig för att du skall kunna få anpassad undervisning under den tid som anges i anmälan.

Anmälan
Anmälan skall göras direkt på Internet eller skriftligt på anmälningsblanketten. E-posta, faxa eller posta anmälan till oss inkl. en tydlig kopia på passet om du behöver inbjudan för visum.
Vi bekräftar anmälan.

Åldersgräns
Från 18 år och uppåt, 16 år med målsmans godkännande.

Betalning
Anmälnings- och eventuell avbokningsavgift skall betalas inom tre dagar efter anmälan. Kursen ska vara betald i sin helhet senast 30 dagar före kursstart. Om du anmäler dig mindre än 30 dagar före kursstart måste betalning ske med betalkort alt e-postas eller faxas kvitto på betalningen till oss senast tre dagar efter anmälan.

Undervisning, kursnivå, diplom
All undervisning innefattar konversation, läsning och skrivning. Efter avslutad utbildning erhålls ett intyg.
Undervisning ges av behöriga lärare.
En lektion motsvarar normalt 45 – 60 minuter (Se under resp ort). Undervisning ges i regel inte på lördag/söndag och på nationella helgdagar. Lektioner som utgår till följd av nationella helgdagar ersätts inte. Kurslitteratur erhålls, utlånas och kan i regel köpas till låga priser. Lexikon bör du ta med själv.
Om en generell grupp innefattar färre än tre studenter på samma nivå förbehåller sig AMBergh rätten att erbjuda individuell undervisning till ett reducerat antal timmar per vecka.
De studenter som genomfört och avslutat en kurs med minst 80 % närvaro erhåller ett kursdiplom efter avslutad kurs.

Boende och transfer
Boendet reserveras från söndag före kursstart till lördag efter kursens slut. Studerande som önskar längre boende måste meddela detta. Extra nätter före och efter kursen kan i regel ordnas mot en extra avgift. Transfer ingår i kurspaketet.

Kursavgiften inkluderar inte måltider. (Speciella villkor gäller för vissa orter och för familjeboende), biljetter, försäkring, eventuella visumavgifter och internationella språkexamina.
Aktuella priser finns på våra hemsidor och kan fås på begäran. Priset är bindande om inget annat överenskommes, när anmälningsavgiften betalts.
Reservation gäller för eventuella prisändringar utanför AMBerghs kontroll. Därmed avses valutakursändringar över 5%, skattehöjningar och andra oförutsedda avgifter som ligger utanför AMBerghs kontroll. Uppdatering av priser sker löpande. För grupper ges rabatt.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd är frivilligt och måste betalas i anslutning till anmälan för att gälla. Betalt avbeställningsskydd behövs för återbetalning avseende alla slag av avbeställning. Se vidare information nedan.

Visum
Visumregler varierar för olika länder. Kontrollera med Kinas ambassad vilka regler som gäller för ditt land innan du köper biljett.

Sen ankomst och frånvaro
Du mister dessa lektioner. Ingen återbetalning utgår för detta.

Information före avresa
Efter fullgjord betalning erhålls:
- bekräftelse på anmälan
- kopia på visuminbjudan (för den som behöver; se ovan)
- information om tid och plats för första lektionen
- information om boende.

Resan
Du ordnar själv din resa. Vi bistår gärna med råd och kan också hänvisa till speciella resebyråer med erfarenhet av resor till Kina.

Försäkring, vaccination
Sjuk- och olycksfallsförsäkring är obligatorisk. Vi förutsätter att du har en giltig försäkring som täcker Kina för den aktuella perioden. Det är mycket viktigt att du tar med försäkringsintyget till studieorten.

Vaccination

Förlängning, avbeställning/ombokning
Om du, under din studietid, vill förlänga densamma, ber vi dig kontakta AMBergh.
Alla avbokningar måste göras skriftligen till AMBergh.
Anmälningsavgift och avbeställningsskydd återbetalas ej. Avbeställningsskydd måste betalas i anslutning till anmälan.
Avbeställningsskyddet behövs för återbetalning av hela eller delar av kurspaketet
Vid avbokning mindre än 30 dagar innan kursstart, dock innan kursstart återbetalas 20 % av kursavgiften.
Efter påbörjad kurs accepteras avbeställning endast på grund av akut sjukdom eller olycksfall som drabbar den anmälde eller närstående. Läkarintyg krävs. Du erhåller då återbetalning av 20 % av kursavgiften för återstående undervisningsveckor.
Vid ombokning av kurs till annan period debiteras ny anmälningsavgift samt ev. tillkommande kurskostnader till följd av prisskillnader. Detta gäller ombokningar inom ett år från det tidigare anmälda startdatumet.

Regler, förordningar
Kursdeltagare måste följa de regler och förordningar som gäller på resp. ort och utbildningsställe samt de lagar som gäller i landet.
Reklamation: Ev. klagomål skall alltid framföras till personalen på studieorten. Om rättelse ej erhålles på plats skall skriftligt klagomål framföras senast 30 dagar efter kursens avslut till AMBergh.

Ansvar
AMBergh fritar sig helt ansvar för skada som drabbar resenär till följd av katastrof, strejk eller annan händelse av force majeure-karaktär. AMBergh fritar sig helt ansvar för eventuella merkostnader utöver avtalade tjänster såsom t ex resekostnader samt kostnader till följd av beslut kinesiska myndigheter.
AMBergh ansvarar ej för skador eller förlust av ägodelar eller på personer som uppkommer på grund av resenärens försummelse. AMBergh reserverar sig för ev. tryckfel.

Spara som bokmärke!
Visa/Mastercard
AMBergh Education, Strandbergsgatan 61, SE-112 51 Stockholm, Sweden     Phone: +46 70 886 40 48     E-mail: info@ambergh.com