Kontaktinformation
Välkommen att kontakta oss för mer information.

E-Mail: info@ambergh.com
Telefon: 070-886 40 48

Goda skäl att välja AMBergh Education
• Lång erfarenhet
• Gedigna kunskaper
• Flexibla kundanpassade lösningar
• Personlig service
puffbottom

Det kinesiska språket


Kinesiska (Sinuitiska) språken

Skriven kinesiska
Den skrivna kinesiskan består av tecken, som inte bildar ett alfabet. Varje tecken representerar antingen ett enda ord eller en del av ett ord. Själva tecknen bildas ofta av delar som kan representera t ex ett fysiskt objekt, abstrakta begrepp eller uttal.

Skriven kinesiska är ett av världens äldsta nu levande skriftspråk. Många nu använda tecken kan härledas tillbaka till 1 200 – 1050 BC men skapandet av tecken tror man går ännu längre tillbaka.

Trots historiska förändringar i uttalet kan de som talar olika kinesiska dialekter kommunicera i skrift. Några tecken används också i andra östasiatiska skriftspråk såsom i japanska och koreanska. Full förståelse förutsätter att man lär och kommer ihåg många tecken: Bildade kineser kan cirka 4 000 tecken. Det stora antalet tecken har delvis inneburit att man i kinesiskan använder vissa västerländska bokstäver.

Talad kinesiska
Talad kinesiska särskiljs genom sina stora interna olikheter. Kinesiskan klassificeras som ett makrospråk med 7 – 13 under-språk eller dialekter. Under-språken är i många fall mycket olika.

Cirka en femtedel av jordens befolkning eller mer än en miljard människor talar en form av kinesiska som sitt modersmål.

Den allra mest talade kinesiskan är Mandarin (talad av cirka 850 miljoner) följd av Wu (90 miljoner), Kantonesiska (70 miljoner) och Min (50 miljoner). De som använder dessa under-språk förstår oftast inte varandra.

Standard Mandarin är en standardiserad form av talad kinesiska, baserad på Beijings dialekt som i sin tur är en del av de dialekter som förekommer i nordöstra och sydvästra Kina. Standard Mandarin är det officiella språket i Kina och Taiwan och ett av fyra officiella språk i Singapore. Standard Mandarin är också ett av de sex officiella språken i FN. Standard Kantonesiska är ett av de officiella språken i Hong Kong (tillsammans med engelska) och i Macao (tillsammans med portugisiska).


Spara som bokmärke!
Visa/Mastercard
AMBergh Education, Strandbergsgatan 61, SE-112 51 Stockholm, Sweden     Phone: +46 70 886 40 48     E-mail: info@ambergh.com